Här är några boulderbilder som Stefan använde i sin förare: "Köttsaft".

Föraren finns att köpa på Fjällskog i Uppsala

Stefan Eklund spänner musklerna på Slavskeppet, 6c+.
(Ja flickor, han är singel!!!)

Elin Gustavsson på Koskräck 5b.

Richard H klättrar Sin Corteza 4c (6b m. sittstart), Jon S, tittar på.

Katrin sätter Fräshorama 6a medan letar grepp till ny led

Olof på Färjesång 7b/7b+ i Nåsten

Jens på Far Cry 5b i Focksta - Norrängarna

Split Personality 6c+ Focksta - Söderängarna

Hemklippan 21:a November